Rosenlund bydelssenter

Rosenlund Bydelssenter omfatter i dag ca 6.000 m2 handel/butikker. Det foreligger en godkjennelse på utvidelse til 20.000 m2 handel, og det arbeides med planer for en videre utbygging. Eiendomsselskapet Rosenlund Bydelssenter AS arbeider også med planer om å utvikle området mellom Rosenlundvegen og Snekkervegen til handel, næring og bolig.

Det nye Rosenlund-kvartalet blir den naturlige møteplassen for Lillehammer Nord/ Nordre Ål, og vil få en sentral plass i den byfornyelse og det som er utpekt til et sentralt vekstområde for Lillehammer. I forbindelse med utbyggingen skal det etableres et bydelstorg for Lillehammer Nord som en integrert del av Rosenlundkvartalet.

Det første byggetrinnet i Rosenlund-kvartalet er nå gjennomført, med en bygningsmasse som rommer 15.000 m2 offentlige kontorer. Det prosjekteres nå ytterligere et bygg på ca 2.000 m2.

http://www.rosenlundbydelssenter.no/nye-rosenlund

Fakta

Sted: Lillehammer

Prosjekttype: Kontorbygg

Byggherre: Rosenlund kontorbygg

Totalentreprenør: Backe Oppland AS

Arkitekt: Link Arkitektur

Rådgivere: Link: BYFY, LARK. Rambøll: RIB, RIBr, RIG AKU, ITB. Høyer Finseth: RIB og Stål. Norconsult: RIV og RIE.

Underentreprenører: Grunnentreprenør: Prefab: Rør og ventilasjon: Elektro: Heis: Plasstøpt betong: Mur og flis: Blikkenslager: Maler og byggtapetsering: Glass- og fasader: Lås og beslag: Taktekking og isolasjon: Solavskjerming: Systemvegger og himlinger:

 Innovativ byggeledelse

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

 • Energikarakter A, Oppvarmingskarakter: Lys grønn => Energimerke Lys Grønn A
 • Kompakt bygningskropp
 • Varmeveksler med høy virkningsgrad
 • Passivhusvinduer
 • Godt isolert klimaskall
 • Fleksibelt oppvarmingssystem (Vannbårent varme, lavtemperatur)
 • God lufttetthet/Lavt luftlekkasjetall
 • Effektiv Varmepumpe som også dekker 80 % av kjølebehov
 • Belysning styrt av tilstedeværelse/bevegelsessensor
 • Utvendig solavskjerming som reduserer kjølebehovet betraktelig

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse.

 • Fasadekledning leveres ferdig kappet fra fabrikk. Minst mulig kapp og svinn.
 • Tidsbrytere på hoved belysning i byggeperioden
 • Anleggsmaskiner har absorbenter tilgjengelig i maskinen.
 • Anleggsmaskiner kontrolleres jevnlig for lekkasje av olje og diesel.
 • Fokus på sortering av avfall med miljøstasjon og bevisstgjøring på byggeplass i form av informasjon og veiledning.

Nøkkeltall

Nøkkeltall Enhet Enhet
Brutto gulvareal 2 713 m2
Tomtestørrelse 7 276 m2
Område for lagring 95 m2
Areal allment tilgjengelig 108 m2
Areal bygd for offentlig bruk 300

m2

 

Beregnet strømforbruk 90,9 kWh/m2
Beregnet bruk av fossil energi 111,2 kWh/m2
Beregnet produsjon av fornybar energi 0 kWh/m2
Beregnet vannforbruk 1,22 l/s
BREEAM-NOR klasse Good  
BREEAM-NOR score 48,6