Byggetid

Rosenlund bygg C blir bygd for Rosenlund Kontorbygg II AS av Backe Oppland AS.

Bygg C er en utvidelse av funksjoner i eksisterende bygg B som er tilknyttet via fullklimatisert gangbro med glass. Det er planlagt at begge bygg leies ut til Statens vegvesenet.

Prosjektet består av ca. 2300 m2, fordelt på 4 plan. i tillegg bygges det P-kjeller på ca. 640 m2.

Prosjektet ble påbegynt ultimo mai 2016, og skal ferdigstilles ila. ultimo april 2017

Gjennomføring av prosjektet


 

Oppdatering 6/4-17:

Prosjektet er nå i gang med den tekniske driftsettelsen som avsluttes med en fullskalatest og overlevering til Byggherre i slutten av april, med komplettering utomhus i mai.